ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 371

Witki (województwo warmińsko-mazurskie)

Witki – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bartoszyce. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego.

Beata Bublewicz

Ukończyła w 2002 studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego kierunek: socjologia, public relations, uzyskując tytuł zawodowy magistra socjologii oraz w 1999 studia na Wydziale Humanistycznym Uniwer ...

Henrykowo (powiat lidzbarski)

Henrykowo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Orneta. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. Wieś znajduje się w historycznym regionie Warmia. ...

Jan Chodzidło

Szkołę podstawową ukończył w Studzionce. W 1920 rozpoczął naukę w niższym seminarium duchownym werbistów w Nysie. Zdał tam maturę w 1925 i w tym samym roku zaczął studia w Międzynarodowym Seminarium Duchownym werbistów w Sankt Gabriel koło Wiedni ...

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

Herb województwa warmińsko-mazurskiego – symbol województwa warmińsko-mazurskiego. Herb województwa warmińsko-mazurskiego to tarcza trójdzielna o polach barwy czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części. W polu pierwszym umies ...

Ireneusz Nalazek

Ireneusz Mariusz Nalazek – polski siatkarz, medalista mistrzostw Polski, reprezentant Polski, wicemistrz Europy.

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji

Wybory uzupełniające do Senatu RP VI kadencji odbyły się 28 stycznia 2007. Przyczyną ich zarządzenia było wygaśnięcie mandatu z powodu wyboru do rady gminy w wyborach samorządowych w 2006.

Renata Nowak

Ukończyła studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, kształciła się podyplomowo w Instytucie Rozwoju Doradztwa dla Przedsiębiorstw w Angers. Była pracownikiem samorządowym w gminie Lipce Reymontowskie, skierniewickim Ośrodku Doradztwa R ...

Grunwald (wieś w województwie warmińsko-mazurskim)

Grunwald – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Grunwald. Miejscowość nie jest siedzibą gminy Grunwald, która znajduje się w Gierzwałdzie. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należ ...

Urbanki (województwo warmińsko-mazurskie)

Urbanki – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Wieliczki. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Wieś lokowana na prawie chełmińskim 14 grudnia 1558 ...

Dobki (województwo warmińsko-mazurskie)

Dobki – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Wieś czynszowa, lokowana w 1555 r.posiadała wcześniej dwi ...

Kukowo (województwo warmińsko-mazurskie)

Kukowo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko.W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Dzięgiele (województwo warmińsko-mazurskie)

Dzięgiele – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Wieś lokowana w 1527 roku jako wolna wieś. Książę ...

Borawskie (województwo warmińsko-mazurskie)

Borawskie – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko. W latach 1946–1975 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego. Do 1954 roku miejscowość była siedzibą gminy Boraw ...

Starosty

Starosty – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Wieliczki. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Wieś powstała 1538 w wyniku podwójnego nadania. Naj ...

Kijewo (województwo warmińsko-mazurskie)

Kijewo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Wieś założona w 1547 r. na prawie chełmińskim przez Wojt ...

Rogówko (województwo warmińsko-mazurskie)

Rogówko – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie suwalskim.

Litwinki (województwo warmińsko-mazurskie)

Litwinki – wieś w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica. W latach 1975–1998 wieś administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.

Krzywy Róg (województwo warmińsko-mazurskie)

Krzywy Róg – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Szklarnia, leży nad jeziorem Krzywy Róg. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należał ...

Łąkorek

Łąkorek – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Biskupiec. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa toruńskiego. W 1600 roku ze starostwa radzyńskiego wydzielon ...

Kiermas

Kiermas – uroczystość odpustowa na Warmii. W uroczystości brali udział wszyscy krewni i znajomi, którzy zjeżdżali z całej okolicy. Według tradycji po nabożeństwie udawano się do jednego z krewnych na przyjęcie biesiadne. Tego typu spotkania były ...

Warmiak-Małobudy

Warmiak-Małobudy – dawna wieś, położona na terenie obecnej wsi Dudy Puszczańskie, w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Łyse.

Gwara warmińska

Gwara warmińska – część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w. Były to głównie wielkopolskie gwary chełmińsko-dobrzyń ...

Kłobuk (demon)

Kłobuk, kołbuk – w wierzeniach słowiańskich demon opiekujący się dobytkiem i ogniskiem domowym. Utożsamiany z duszą martwego płodu. Przybierał najczęściej postać zmokłej kury, a także kaczki, gęsi, sroki, wrony, kota, a nawet człowieka. Wiara w k ...

Gromada Dudy Puszczańskie

Gromada Dudy Puszczańskie – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, fun ...

Gromada Zalas (powiat kolneński)

Gromada Zalas – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały o ...

Ameryka (województwo warmińsko-mazurskie)

Ameryka – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. Wieś położona przy drodze Olsztyn – Olsztynek ...

Łomy (województwo warmińsko-mazurskie)

Łomy – wieś warmińska w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Jonkowo. W latach 1975–1998 wieś administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. Wieś z zachowaną, typową zabudową warmińską. Zn ...

Łyse (gmina)

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 wsie stanowiąc 21 sołectw. Największą wsią poza Łysymi są Lipniki 231 gospodarstw najmniejszą zaś Złota Góra 21 g ...

Województwo elbląskie (I Rzeczpospolita)

Województwo elbląskie lub województwo nyderlandzkie – województwo ze stolicą w Elblągu, utworzone przez Kazimierza IV Jagiellończyka po inkorporacji Prus do Korony Polskiej w 1454 roku. Po II pokoju toruńskim zostało przemianowane na województwo ...

Województwo malborskie

Województwo malborskie – województwo w I Rzeczypospolitej istniejące w latach 1466–1772. Stanowiło jedną z czterech części Prus Królewskich, należących do prowincji wielkopolskiej. Stolicą był Malbork, jednakże sejmiki ziemskie odbywały się w Szt ...

Ścibor Bażyński

Ścibor Bażeński herbu Bażeński – szlachcic pruski. Był drugim gubernatorem Prus, wybrany przez sejm stanów pruskich w Elblągu w listopadzie 1459. W 1472 r. mianowany starostą generalnym Prus Królewskich. Współzałożyciel Związku Pruskiego i uczest ...

Województwo mścisławskie

Województwo mścisławskie – województwo położone we wschodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z wyjątkiem okresu gdy do Litwy należało województwo smoleńskie graniczne województwo I Rzeczypospolitej w latach 1566-1772.

Flotylla Straży Granicznej

Flotylla Straży Granicznej – istniejąca od 23 czerwca 1932 do 10 września 1939 jednostka organizacyjna Straży Granicznej. Wyposażona w kuter pościgowy "Batory” i trzy motorówki patrolowe "Kaszub”, "Mazur” i "Ślązak”, zajmowała się ochroną granicy ...

Batalion KOP "Iwieniec”

Batalion KOP "Iwieniec” – pododdział piechoty, podstawowa jednostka taktyczna Korpusu Ochrony Pogranicza. We wrześniu 1939 roku jednostka sformowała III batalion 207 pułku piechoty. Batalion wziął udział w Obronie Lwowa.

3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego - oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP. Pułk stacjonował w garnizonie Wołkowysk, eksterytorialnie na obszarze Okręgu Korpusu Nr III. Święto pułku obchodzone było 27 ...

10 Pułk Piechoty (II RP)

10 Pułk Piechoty - oddział piechoty Wojska Polskiego II RP. W okresie walk o niepodległość i granice pułk walczył z Czechami o Śląsk Cieszyński, z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej, z bolszewikami na Wołyniu, Polesiu, Białorusi i nad Wisłą oraz ...

Posłowie z okręgu Gniezno (II RP)

Stanisław Miedziński NChKR Antoni Grzesiński ZLN Stanisław Adamski NChKR Jan Jakubowski ZLN Edmund Bigoński NChKR Kazimierz Brownsford ZLN Zenon Lewandowski NChKR Antoni Chłapowski ZLN Władysław Grabski ZLN

Heinrich von Wülzburg

Heinrich von Wülzburg lub Henryk z Wülzburga, znany też jako Henryk z Würzburga – niemiecki benedyktyn, opat klasztoru w Wülzburgu znany z "Żywota św. Ottona z Bambergu" autorstwa Ebona. Według Ebona w latach 80. XI wieku Heinrich przybył do Pols ...

Sędziwój z Jarocina

Sędziwój z Jarocina herbu Zaremba – wojewoda poznański. Sędziwój z Jarocina był synem Janka, wojewody i kasztelana kaliskiego, a w końcu wojewody poznańskiego. Rodzina ta była blisko związana z księciem Bolesławem Pobożnym, który Sędziwoja trzyma ...

Piwonice

Piwonice – lewobrzeżne osiedle Kalisza, nad Prosną, Piwonią i Pokrzywnicą na południe od Rypinka, włączone do miasta etapami w 1963 i 1976; pełni funkcje mieszkaniowe i przemysłowe elektrociepłownia Kalisz–Piwonice od 1932.

Zbigniew Maj

Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu. Od 1996 służy w Policji. Był m.in. wiceszefem Centralnego Biura Śledczego oraz zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. kryminalnych. 11 grudnia 2015 otrzymał nominację na funkcję komendanta g ...

Marek Skrobecki

Marek Skrobecki – polski reżyser filmów animowanych, głównie realizowanych klasycznymi technikami lalkowymi, związany ze studiem filmowym Se-ma-for w Łodzi a od 2015 roku z Studiem Trefl.

Zbigniew Wojtyś

W 1985 ukończył filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie następnie do 1991 prowadził zajęcia z literatury angielskiej. Po kilku latach prowadzenia prywatnego biznesu zajął się pisarstwem. W książkach Wojtysia w ...

Wrząca (powiat sieradzki)

Wrząca – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki, ok. 5 km na południe od Błaszek. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Wojciech Kościelniak

Jest absolwentem wrocławskiego Wydziału Zamiejscowego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. W sezonie 1987/1988 był aktorem Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, w latach 1988–2001 Teatru Polskiego we Wrocławi ...

Hanna Orsztynowicz

Hanna Orsztynowicz, znana również jako Hanna Orsztynowicz-Czyż – polska aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka. W 1972 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi.

Jakub Ulewicz

W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Swój debiut teatralny miał 11 stycznia 1991 r. w roli Kopyrdy w spektaklu "Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w reż. Waldemara Śmigasiewicza na scenie Teatru No ...

Marzena Wodzińska

Marzena Renata Wodzińska z domu Bijak – polska samorządowiec i menedżer, od 2014 członek zarządu województwa wielkopolskiego V VI kadencji.

Karolina Pawliczak

Karolina Monika Pawliczak – polska polityk i samorządowiec, w latach 2014–2018 wiceprezydent Kalisza, od 2016 wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posłanka na Sejm IX kadencji.