ⓘ Jerzy Służewski

                                     

ⓘ Jerzy Służewski

Jerzy Służewski – prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie nauki administracji i prawa administracyjnego.

                                     

1. Życiorys

Urodził się i wychował w Warszawie. Ukończył tam gimnazjum uzyskując maturę na tajnych kompletach w 1943. W tym samym roku rozpoczął studia na tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1944 wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim. następnie służył w 1 Armii Wojska Polskiego, w 20 pułku artylerii przeciwpancernej. Z jednostką tą walczył o wyzwolenie Warszawy w 1945, Wał Pomorski, Kołobrzeg, forsował Odrę i brał udział w szturmie Berlina.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1948. W 1959 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Udział mas ludowych w kontroli administracji państwowej promotorem był prof. Maurycy Jaroszyński. W 1966 uzyskał habilitację po przedstawieniu rozprawy Działalność organów państwowych na obszarze aglomeracji miejskiej. Od 1971 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1983 profesorem zwyczajnym. Od 1969 do 1993 był kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UW. Przez kilka lat był także dyrektorem Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW.

Pracę naukową łączył z praktyką działania w administracji. Od 1947 do 1950 był zatrudniony w Biurze Rad Narodowych w Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Kancelarii Rady Państwa. Od 1951 do 1953 był pracownikiem Państwowej Komisji Etatów w Urzędzie Rady Ministrów, a od 1953 do 1962 był naczelnikiem Wydziału Prawnego w Komitecie Budownictwa.

                                     

2. Wybrane publikacje

 • Polskie prawo administracyjne red., 1985
 • Zagadnienia postępowania administracyjnego 1970
 • Zarys nauki administracji 1979
 • Zasady postępowania administracyjnego 1971
 • Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej 1987
 • Nauka administracji 1969
 • Postępowanie administracyjne 1974
 • Wojewoda w systemie administracji państwowej 1982
                                     
 • Siarkiewicz, prof. Władysław Siedlecki, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Jerzy Służewski prof. Karol Sobczak, prof. Mieczysław Tyczka, prof. Marian Weralski
 • administracji gospodarczej 1989 praca zbiorowa pod red. R. Malinowskiego Jerzy Służewski Mirosław Wyrzykowski. Ryszard Malinowski 1931 1991 Państwo i Prawo
 • woj. 1467 - 1493 Marcin ze Zborowa herbu Jastrzębiec, woj. 1493 Maciej Służewski herbu Sulima, woj. 1497 - 1501 Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec, woj.
 • Artylerii. Inicjatorami jej założenia byli: Paul Geisler, Arthur Sass, Leo Służewski Heinrich Kirschner i Oskar Hackenberger. Orkiestra stowarzyszenia liczyła
 • Potok Służewiecki, Potok Służewski potok wypływający z rejonu Szczęśliwic, płynący przez tereny Służewca, poprzez Dolinkę Służewską i dalej aż do Wilanowa
 • kościół dobrze pokryty. Kolatorami jego są: Anna Służewska wdowa i synowie jej Stanisław, Piotr i Jan Służewscy Uposażeniem kościoła, prócz folwarku, złożonego
 • też jednym z dyrektorów w Instytucie Prasy Czytelnika Pochowany na służewskim cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie. Roman Dmowski 1864 - 1939.
 • reżyser i scenarzysta Zygmunt Jerzy Skoczkowski kierowca rajdowy, zwycięzca Rajdu Polski w 1954 Jerzy Służewski prawnik, profesor Uniwersytetu
 • komunistycznego terroru, to jest z terenów obu służewskich cmentarzy, skarpy warszawskiej, służewskiego klasztoru dominikanów, toru wyścigowego na Służewcu
 • piłkarski Słupina, Józef 1880 - 1940 polski duchowny katolicki, Sługa Boży Kościoła katolickiego Służewski Jerzy 1923 - 1995 polski profesor prawa