ⓘ Afanasij Szczegłow

                                     

ⓘ Afanasij Szczegłow

Afanasij Fiodorowicz Szczegłow – radziecki generał armii, Bohater Związku Radzieckiego, członek KPZR od 1939.

                                     

1. Życiorys

Afanasij Szczegłow urodził się 2 stycznia? /15 stycznia 1912 roku we wsi Michali w guberni twerskiej obecnie położona w rejonie oleninskim, na terenie obwodu twerskiego. Pochodził z rodziny chłopskiej. Służbę w Armii Czerwonej pełnił od 1929. W 1933 ukończył Połączoną Szkołę Wojskową Ogólnorosyjskiego Komitetu Wykonawczego szkoła wojsk wewnętrznych. W 1939 ukończył studia w Akademii Wojskowej im. M. Frunzego.

Uczestnik wojny radziecko-fińskiej II wojny światowej. W latach 1941–1942 dowodził pułkiem artylerii na Froncie Północnym. W 1943 dowódca 63 Gwardyjskiej Dywizji Strzeleckiej, w 1944 dowódca 30 Gwardyjskiego Korpusu Strzeleckiego w składzie 42 Armii na Froncie Północnym, a następnie – na Froncie Leningradzkim. W czasie obrony Leningradu nazywany przez Niemców "ryżą śmiercią”. Za jego głowę Niemcy wyznaczyli nagrodę 100 tys. marek. Przyjmował kapitulację zgrupowania niemieckiego w Kurlandii.

Po wojnie pełnił służbę w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju. Dowódca Okręgu OPK w Baku w latach 1959–1966. Od lipca 1966 pierwszy zastępca głównodowodzącego Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ZSRR. Od kwietnia 1974 do 1984 przedstawiciel Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego w Polsce.

W okresie "Solidarności” w Polsce 1980–1981 wywierał naciski na polskie władze partyjne i wojskowe do brutalnego rozprawienia się z opozycją polityczną. Był jednym ze współautorów planu obrony przeciwlotniczej Egiptu w czasie wojen z Izraelem w 1967 oraz 1973.

Deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 6–8 kadencji. Zmarł 28 stycznia 1994 roku. Został pochowany na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie.

                                     

2. Odznaczenia

  • Order Suworowa II stopnia
  • Order Rewolucji Październikowej
  • Order Lenina – czterokrotnie
  • Order Czerwonej Gwiazdy
  • Order "Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” III stopnia
  • Order Wojny Ojczyźnianej I stopnia
  • Order Czerwonego Sztandaru – trzykrotnie
  • Order Aleksandra Newskiego Związek Radziecki
  • Order Czerwonego Sztandaru Pracy