ⓘ Zdeněk Špinar

                                     

ⓘ Zdeněk Špinar

Zdeněk Vlastimil Špinar – czeski paleontolog, zajmował się przede wszystkim wymarłymi płazami bezogonowymi.

                                     

1. Życiorys

Od 1935 studiował biologię i chemię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Ukończył studia w 1939, ale dyplom otrzymał dopiero w 1945. W latach II wojny światowej pracował przymusowo jako robotnik przy budowie dróg oraz jako nadzorca w zakładach chemicznych. W 1968 został doktorem na macierzystej uczelni. Zmarł 14 sierpnia 1995 w swojej letniej rezydencji koło miejscowości Česká Kamenice.

                                     

2. Dorobek naukowy

Pierwsze prace Špinara dotyczyły wymarłych bezkręgowców, ale z czasem pod wpływem prof. Josefa Augusty zainteresował się wymarłymi płazami. Pierwszą pracę na ich temat, poświęconą morawskim Discosauriscidae, opublikował w 1952 roku. W tej pracy Špinar udowodnił, że Discosauriscidae były płazami, a nie gadami, jak wtenczas jeszcze uważano. Dalsze prace dotyczyły wymarłych żab, których liczne i doskonale zachowane skamieniałości odkryto w północnej części Czech, w osadach datowanych na oligocen i miocen. W 1972 roku ukazała się monografia będąca podsumowaniem tych prac, poświęcona trzeciorzędowym żabom środkowej Europy. W pracy tej opisał skamieniałości 1100 dorosłych osobników i 80 kijanek, zaliczanych do wymarłych przedstawicieli płazów bezogonowych, głównie z rodzin Palaeobatrachidae i Pelobatidae.

Špinar opublikował szereg podręczników paleobiologii kręgowców, a także książki popularnonaukowe. Współpracował z uznanymi ilustratorami, Zdenkiem Burianem i Ludomirem Dédkiem. Książki te były tłumaczone na wiele języków, w tym na polski.

                                     

3. Wybrane prace

 • Fossile Raniden aus dem oberen Pliozän von Willershausen Niedersachsen. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie B, Stuttgart 1980 ss. 53
 • Systematická paleontologie bezobratlých. Academia, 1966
 • Základy paleontologie bezobratlých. ČSAV, 1960
 • Eopelobates bayeri, nová žába z českých třetihor. Přírodověd. vydav., 1952
 • Zdeněk Vlastimil Špinar, Zdeněk Burian: Velká kniha o pravěku. Aventinum, 2000 ​ISBN 80-7151-171-4 ​
 • Úvod do zoopaleontologie: Určeno pro posl přírodověd fak Karlovy univ v Praze. SPN, 1965 ss. 148
 • Richard Estes, Zdeněk V. Špinar, Eviatar Nevo. Early Cretaceous Pipid Tadpoles from Israel Amphibia: Anura. Herpetologica 34, 4, 374-393 1978 link
 • Zdeněk Vlastimil Špinar, Zdeněk Burian: Zanim pojawił się człowiek. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1975
 • Tertiary Frogs from Central Europe. Academia, Prague; D.W. Junk, The Hague, 1972 ss. 286
 • Revise některých moravských Diskosauriscidu. Přírodověd. vydav., 1952
 • Wolfgang Böhme, Zbynĕk Roček, Zdenĕk V. Špinar. On Pelobates decheni Troschel, 1861, and Zaphrissa eurypelis Cope, 1866 Amphibia: Salientia: Pelobatidae from the Early Miocene of Rott near Bonn, West Germany. Journal of Vertebrate Paleontology 2, 1, 1-7 1982 link
 • Zdeněk Vlastimil Špinar, Zdeněk Burian, Ema Echsnerová: Leben in der Urzeit. Urania-Verlag, 1975 ss. 228
 • Stromatoporoidea moravského devonu 1949
 • Zdeněk Vlastimil Špinar, Zdeněk Burian: Paleontologie obratlovcu: celost vysokošk učebnice pro stud přírodověd fakult. Academia, 1984
 • Charles A. M. Meszoely, Zdeněk V. Špinar, Richard L. E. Ford. A New Palaeobatrachid Frog from the Eocene of the British Isles. Journal of Vertebrate Paleontology 3, 3, 143-147 1984 link
 • Zdeněk Vlastimil Špinar, Jiří Bumbálek, Philip J. Currie, Jan Sovák: Velcí dinosauři: příběh evoluce gigantu. Aventinum, 1999 ​ISBN 80-7151-082-3 ​
 • Zdeněk V. Špinar, Jozef Klembara, Štefan Meszároš. A New Toad from the Miocene at Devínska Nová Ves Slovakia. Západné Karpaty, séries paleont. 17, 135-160 1993


                                     
 • publicysta, reżyser teatralny i wszechstronny działacz kulturalny, Zdeněk Špinar - paleontolog, zajmował się przede wszystkim wymarłymi płazami bezogonowymi
 • Dinosaurs in the Badlands of the Red Deer River, Alberta, Canada 1917 Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: Wielkie dinozaury. Dzieje ewolucji gigantów. Warszawa:
 • Vertebrate Paleontology. Wyd. drugie. Blackwell Science Ltd., 2000. Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: Wielkie dinozaury. Dzieje ewolucji gigantów. Warszawa:
 • Williama Parksa jako Struthiomimus brevitertius i Struthiomimus samueli. Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: The Great Dinosaurs. A Story of the Giants Evolution
 • Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978 - 83 - 01 - 15349 - 6. Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: Wielkie dinozaury. Dzieje ewolucji gigantów. Warszawa:
 • Basin, China. Vertebrata Palasiatica 31, s. 258 264, 1993 ang. Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: Wielkie dinozaury. Dzieje ewolucji gigantów. Warszawa:
 • Dinosauria - - Ornithischia - - Saurischia - - Sauropodomorpha - - Theropoda Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: Wielkie dinozaury. Dzieje ewolucji gigantów. Warszawa:
 • Sciences Naturelles de Belgique 69 Suppl. B s. 17 36, 1999 ang. Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: Wielkie dinozaury. Dzieje ewolucji gigantów. Warszawa:
 • linii rodowych były prawdopodobnie różnice w upodobaniach pokarmowych. Zdeněk V. Špinar Philip J. Currie: Wielkie dinozaury. Dzieje ewolucji gigantów. Warszawa:
 • młociarka Špiljak, Mika 1916 - 2007 Chorwat, prezydent Jugosławii Špinar Zdeněk 1916 - 1995 paleontolog czeski Špinka, Milan ur. 1951 czechosłowacki