ⓘ Zygmunt Szadkowski

                                     

ⓘ Zygmunt Szadkowski

Zygmunt Lechosław Szadkowski – polski polityk emigracyjny, oficer Wojska Polskiego, działacz harcerski i społeczny.

                                     

1. Życiorys

Zygmunt Lechosław Szadkowski urodził się 5 stycznia 1912 roku w Warszawie, był synem Zygmunta Szadkowskiego i Marii Kozłowskiej. Już w dwa lata później przeprowadził się z rodziną do Tołoczyna na Witebszczyźnie. W tym samym roku stracił ojca. Po ukończeniu Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku rozpoczął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1936 roku ożenił się z Wandą Malinowską zmarła w 1999 roku. Absolutorium z geografii uzyskał w 1938 roku. Po dodatkowych studiach na wydziale prawa i nauk społecznych wstąpił do służby dyplomatycznej i został wysłany do Konsulatu RP w Dyneburgu. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się wraz z żoną przez Szwecję i Wielką Brytanię do Francji. Tam Zygmunt Szadkowski wstąpił do Wojska Polskiego i jako emisariusz rządu został wysłany do Rumunii, gdzie organizował konspiracyjne struktury na terenach wcielonych do Związku Radzieckiego. W Rumunii Szadkowski stworzył szlak przerzutowy z Bukaresztu na Bliski Wschód.

Po upadku Francji udał się na Bliski Wschód, do powstającej tam Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Jako aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego współorganizował działalność harcerską w oddziałach i w skupiskach Polaków w Palestynie. Z Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich, walcząc w składzie 3 batalionu, brał udział w obronie Tobruku i w przegranej przez aliantów bitwie pod Gazala. Skierowany w 1942 roku do Szkoły Podchorążych Piechoty, został po ukończeniu kursu jej instruktorem, cały czas uczestnicząc w pracach organizacji harcerskich. Od 1 grudnia 1943 roku został rozkazem Naczelnego Wodza K. Sosnkowskiego mianowany kierownikiem Samodzielnego Referatu Harcerskiego Dowództwa Wojsk na Środkowym Wschodzie. W październiku 1944 roku został Komendantem ZHP na Wschodzie. Przeszedł szlak bojowy II Korpusu, walczył w Afryce Północnej i we Włoszech. Służbę wojskową zakończył w stopniu podpułkownika.

Po zakończeniu wojny przebywał początkowo we Włoszech i Palestynie, później wyjechał do Wielkiej Brytanii i osiadł w Londynie. Pracował jako piekarz, robotnik w fabryce i pomocnik krawca. Na emigracji brał czynny udział w pracach Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii oraz wielu komitetów i organizacji emigracyjnych. 1 grudnia 1957 roku został wybrany członkiem Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. W latach 1960–1967 był Przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Publikował w pismach emigracyjnych oraz występował w audycjach Radia Wolna Europa. Udzielał się również w polityce emigracyjnej, jako członek prezydium Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i jej ostatni przewodniczący przed rozwiązaniem w grudniu 1991 roku oraz minister w dwóch Rządach RP na Uchodźstwie: spraw społecznych w drugim rządzie Alfreda Urbańskiego i skarbu w pierwszym rządzie Kazimierza Sabbata. Od 21 lutego 1986 członek Głównej Komisji Skarbu Narodowego. Był prezesem Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Wielkiej Brytanii. W 1990 roku uzgadniał warunki przekazania insygniów prezydenckich do Polski.

W 1992 roku został członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zmarł w Londynie 5 września 1995 roku. Pochowano go na Cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie.

10 listopada 2012 roku Zygmunt Szadkowski wraz ze swoją żoną Wandą pochowani zostali w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

                                     

2. Odznaczenia

 • Kombatancki Krzyż Zasługi Wielka Brytania – dwukrotnie
 • War Medal 1939-1945 Wielka Brytania
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Gwiazda za Wojnę 1939-1945 Wielka Brytania
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 10 grudnia 1973
 • Medal Wojska trzykrotnie
 • Krzyż Walecznych dwukrotnie
 • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
 • Złoty Krzyż Kombatancki Australia
 • Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski 1989
 • Złoty Krzyż Polski Walczącej Stany Zjednoczone
 • Srebrny Krzyż Kombatancki Australia
 • Krzyż Armii Krajowej
 • Gwiazda Afryki Wielka Brytania
 • Gwiazda Italii Wielka Brytania
 • La Croix du Combattant de l’Europe Francja
                                     
 • Mieczysław Szadkowski polski artysta rzeźbiarz i rysownik, pedagog Zuzanna Szadkowski amerykańska aktorka polskiego pochodzenia Zygmunt Szadkowski polski
 • Rady Ministrów Zygmunt Zawadowski minister spraw zagranicznych Stefan Brzeszczyński minister obrony narodowej Zygmunt Szadkowski minister skarbu
 • spraw krajowych Stanisław Wiszniewski minister sprawiedliwości Zygmunt Szadkowski minister spraw społecznych Stefan Brzeszczyński minister obrony
 • Zygmunt Wierzbowski zm. 1654 chorąży większy łęczycki, starosta szadkowski poseł na Sejm I Rzeczypospolitej Zygmunt Wierzbowski 1904 2002 inżynier
 • Podoski Niezależnej Grupy Społecznej gen. Zygmunt Podhorski, Stanisław Lis, Kr. Ostrowski, Zygmunt Szadkowski i dr Tadeusz Bugayski Komitetu Zagranicznego
 • Zygmunt Wierzbowski herbu Jastrzębiec zm. w 1654 roku chorąży większy łęczycki w latach 1652 - 1654, starosta szadkowski w 1648 roku, pokojowiec królewski
 • Prezydenta Rzeczypospolitej 17 grudnia 1988 r. wobec upływu jej kadencji. Zygmunt Szadkowski - Przewodniczący Teresa Affeltowicz - Wiceprzewodnicąca Bohdan Podoski
 • Wilk Zygmunt Szadkowski Jan Kazimierski Zdzisław Szopis Anna Sabbatowa vacat Bolesław Natanek Rafał Gan - Ganowicz Wiridiana Rey Zygmunt Szadkowski - Przewodniczący
 • król Zygmunt III mianował starostą szadkowskim Mikołaja z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskiego. W ten sposób na prawie 100 lat królewszczyzna szadkowska dostała
 • kasztelan inowłodzki i starosta szadkowski i Urszula z Grudna Grudzińska kasztelanowa inowłodzka i starościna szadkowska Roku Pańskiego 1639 Zobacz też:
 • Aleksander Maisner od 3 V 1983 Stefan Soboniewski od 21 II 1986 Zygmunt Szadkowski od 21 II 1986 Artur Rynkiewicz od 21 II 1986 Jerzy Szymaniak od