ⓘ Jan Siwicki

                                     

ⓘ Jan Siwicki

Pochodził z Jaczna. Miał dwóch braci. Kształcił się w Grodnie, gdzie terminował u miejskiego fotografa, ucząc się także wykonywać monidła. Jako fotograf zaczął działać w rodzinnym Jacznie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, prowadząc zakład fotograficzny w swoim domu. Działalność kontynuował w czasie okupacji niemieckiej. Wykonywał zdjęcia portretowe, fotografie okolicznościowe, a także dokumentował wesela i pogrzeby. Działalność fotograficzną prowadził do 1972 lub 1973 roku. Zmarł w 1995 w wyniku potrącenia przez samochód i został pochowany na cmentarzu prawosławnym w Jacznie.

Około dwustu jego zachowanych fotografii zostało zdigitalizowanych i opracowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK w ramach projektu "Wiejscy Fotografowie z Podlasia – opracowanie i digitalizacja prywatnych zbiorów”. Dyrektor Białostockiego Muzeum Wsi dr Artur Gaweł ocenia, iż szczególną wartość mają fotografie pogrzebowe autorstwa Siwickiego.

                                     
  • Florian Siwicki ur. 10 stycznia 1925 w Łucku, zm. 11 marca 2013 w Warszawie polski wojskowy i polityk, generał armii Wojska Polskiego. Szef Sztabu
  • Warszawa. 10 października 1983 Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Florian Siwicki w zastępstwie Ministra Obrony Narodowej, wyróżnił jeźdźca wpisem do Honorowej
  • okazji Roku Kopernikańskiego, a zaprojektowali go Ewelina Szczech - Siwicka i Henryk Siwicki zaś wykonali, w czynie społecznym, pracownicy Toruńskiego Przedsiębiorstwa
  • 2010: Hotel 52 jako ojciec Artura odc. 26 2010: Usta usta jako Dariusz Siwicki odc. 17 2010: Ojciec Mateusz odc. 37 pt. Zlecenie jako biznesmen Czesław
  • Ks. Emilian Kowcz 1884 - 1944 Parafia Greckokatolicka w Lublinie Piotr Siwicki Ks. Emilian Kowcz 1884 - 1944 cerkiew.net Kontrola autorytatywna  osoba
  • armii Wojciech Jaruzelski Minister Obrony Narodowej gen. armii Florian Siwicki Szef Sztabu Generalnego gen. broni Józef Użycki badania mające na celu
  • Mapa turystyczna 1: 25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka 2005 06. ISBN 83 - 87873 - 26 - 8. Witold Henryk Paryski: Tatry Wysokie. Przewodnik
  • armii Floriana Siwickiego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego. W czasie posiedzenia gen. bryg. Jan Kuriata przekazał
  • por. inż. Zdzisław Śladkowski oficer elektryk kpt. mar. inż. Kazimierz Siwicki szef sanitarny kmdr ppor. dr Edward Eibel kapelan Floty st. kpl. Władysław
  • Jaruzelski, minister obrony narodowej gen. armii Florian Siwicki przewodniczący Rady Krajowej PRON Jan Dobraczyński i przewodniczący Rady Naczelnej ZBoWiD